Få anlagt sedumtag med Buus Anlægsgartner

By:

En anlægsgartner laver andet og mere end at sørge for beplantning og såning af plæner. Der er en stor opgave i at sikre, at de anlæg, parker, torve og andre områder, som skal forskønnes med grønne planter og græsser, kan holde til den belastning, det er pludselig at skulle lægge fundament til en hel befolkning af krævende individer, som planter jo er – med rødder, som skal bruge næringsrig jord, og som måske skal vandes ofte for at kunne transportere næringen op til grene, kviste og blade. Derfor skal en anlægsgartner også kunne håndtere drænage, evt. selvvandings anlæg, tilførsel af gødning samt udfærdigelse af drift- og vedligeholdelses manualer til de beplantede anlæg. En erfaren anlægsgartner vil kunne rådgive dig om, hvilke typer planter eller græs sorter, der egner sig bedst til det areal, du ønsker beplantet, og evt. tilbyde en løsning, der indbefatter vedligeholdelse og genplantning.

Buus Anlægsgartner har mange års erfaring og rutine med beplantning og anlæg, og har gennem årene plantet tusindvis af spændende træer og buske samt anlagt mere end 500.000 m2 græs i forbindelse med anlæg af boldbaner, parker og golfbaner. Der ud over har Buss Anlægsgartner speciel erfaring med anlæg af grønne tage. Buus Anlægsgartner har stor ekspertise inden for udvælgelse af netop den type planter, som egner sig til grønne tage. De stedsegrønne planter af Sedum slægten kan modstå de fleste danske vejrlig, og har samtidig en isolerende effekt, som holde dit hus køligt om sommeren og varmt om vinteren. På den måde kan du med grønne tage spare udgiften til opvarmning om vinteren og air condition om sommeren – grønne tage er således miljøvenlige i mere end én forstand. Sedum planter har samtidig en suveræn vand absorption, som dit loftrum bliver effektivt beskyttet mod indtrængende fugt fra regnvand eller sne. Et grønt tag kan opsuge op mod firs procent af regnvandet – og således aflaster du også dit nedløbs- og kloak system.

Buus Anlægsgartner har gennem årene etableret mere en 60.000 m2 grønne sedum tage. Hvis du eller din bolig forening er interesseret i at høre om jeres muligheder for at få anlagt et sedumtag, kan du således trygt tage kontakt til Buus Anlægsgartner – her er du i gode og erfarne hænder, og vi kan hurtigt bedømme dit behov og dine muligheder og forelægge et tilbud på sedumtag til din ejendom.

Klik ind på buus-ag.dk og læs mere om de smarte sedum tage og se de flotte billeder!

Posted in: Sedumtag