Med oliemåtter og spildbakker kan man begrænse elle forhindre olie- og kemikalieudslip i industrien, på værkstedet eller på lageret. Virksomheder, der anvender og opbevarer farlige stoffer og væsker som olie, kemikalier eller kølervæsker, kan derfor med fordel have oliemåtter og kloakmåtter til rådighed i deres virksomhed, som hurtigt kan findes frem og lægges over olie- og kemikalieudslip. En oliemåtte eller kloakmåtte er designet, så den kan suge store mængder væsker til sig hurtigt og effektivt, så skaderne ved udslip ...