Måske er du af den opfattelse, at høretab og høreskader kun er noget, som er genetisk betinget eller pga. alder, og at det ikke er noget, vi kan forebygge. Men høreskader kan også opstå ved udsættelse for megen og langvarig støj, og der er rent faktisk noget, man kan gøre for at forebygge en høreskade. Når meget høje lyde, over et vist niveau, rammer ørerne, begynder det at beskadige nerveenderne, og hvis det sker gentagne gange, vil det efterhånden påvirke ...